Centrum Edukacyjne Szklany Dom

Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich to miejsce szczególne na mapie Polski. Układ przestrzenny Żeromszczyzny (taka nazwa tego miejsca funkcjonuje od lat) ma charakter symboliczny. I tak, za Starym Domem jest przyroda, krajobraz, ziemia, z której wyrasta Żeromski i cała jego twórczość – za Nowym Domem jest ogromny …