Golgota Wschodu

Kałków to niewielka wieś w Polsce, ulokowana w województwie Świętokrzyskim. W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, z inicjatywy księdza Czesława Wali,  powstało sanktuarium pod wezwaniem Matki Bolesnej. Sanktuarium w Kałkowie-Godowie należy do najmłodszych tego typu miejsc na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kałków i Godów były dwiema średniowiecznymi osadami, położonymi na północnych stokach Łysogór. W czasach, kiedy żył Jan Długosz obie osady znajdowały się na terenie starej parafii w Krynkach, której prawo wyboru proboszcza należało do biskupstwa krakowskiego. Na terenie Godowa znajdował się folwark biskupi, funkcjonujący do czasów Sejmu Wielkiego, kiedy to wszystkie dobra należące do biskupstwa krakowskiego położone na terenie dawnego województwa sandomierskiego przejęte zostały przez Skarb Państwa. Obie wsie jako własność państwowa były wydzierżawiane osobom prywatnym jako wspólny majątek.

Dzięki determinacji i ciężkiej pracy obecnego kustosza powstał w Kałkowie niewielki ośrodek duszpasterski, Kaplica św. Maksymiliana Marii Kolbego, w którym początkowo odbywały się lekcje religii dla miejscowych dzieci. Z czasem kaplica stała się miejscem nabożeństw, spotkań tzw. Scholi i Kółka Ministrantów oraz organizowanych licznych imprez o charakterze patriotyczno-religijnym.

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, to jedno z najbardziej interesujących i refleksyjnych pomników polskiej historii. Jest miejscem kultu cudownego Wizerunku Matki Bożej w kopii obrazu Matki Bożej Licheńskiej.  Kopia została zakupiona i ofiarowana parafii przez kustosza sanktuarium, ks. Czesława.

Sam Kościół Sanktuaryjny z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ot, skromny kościółek z szarą elewacją. Wystarczy jednak wejść do środka, by wiedzieć, że wcale nie jest takim zwyczajnym kościółkiem. Niesamowicie witraże w oknach, przybierające kolor nieba, przepuszczające popołudniowe słońce sprawiają wrażenie, jakbyśmy znaleźli się w samym środku raju. Wyjątkowym miejscem jest także boczna komnata – kaplica Wiecznej Adoracji.

To wyjątkowe miejsce jest idealne dla ludzi chcących się wyciszyć i pomedytować. Niezwykły klimat całego sanktuarium spodoba się każdemu!