Kadzielnia. Rezerwat i amfiteatr.

Kadzielnia, będąca jednym z ciekawszych miejsc na terenie województwa Świętokrzyskiego, wchodzi w skład położonego w południowej i zachodniej części Kielc wapiennego Pasma Kadzielniańskiego. Najwyższe wzniesienie zwane również Skałką Geologów to żywa skamielina przeszłej Góry Kadzielnia. Ze szczytu Skałki rozciąga się magiczny widok na Karczówkę, Pasmo Zgórskie i Posłowickie oraz masyw góry Telegraf.

To wyjątkowe miejsce, jako efekt trwającej dwieście lat działalności górniczej, jest terenem niezwykle atrakcyjnym pod względem naukowym, dydaktycznym i krajobrazowym, a wiele zakochanych par podziwia piękno tego miejsca podczas zachodów słońca.

Przez Skałkę Geologów czyli część rezerwatową kamieniołomu Kadzielnia, z którego w minionych latach wydobywano skalny surowiec, nie przebiega znakowany szlak turystyczny, ale można ją podziwiać z otaczających rezerwat ścieżek spacerowych. W części wschodniej kamieniołomu zlokalizowane są również punkty widokowe z których oprócz rezerwatu Kadzielnia oraz amfiteatru można podziwiać piękne widoki na pasma Gór Świętokrzyskich.

Kadzielnia jest rezerwatem ścisłym przyrody nieożywionej,utworzonym już w 1962 roku. W obrębie Skałki Geologów zachowały się relikty roślinności naskalnej. Nazwa wzgórza Kadzielnia pochodzi od zbierania na nim w dawnych czasach ziół na kadzidło dla potrzeb katedry. Teren Kadzielni jest jednym z najbardziej znanych obszarów jaskiniowych, czyli krasowych w Górach Świętokrzyskich. Od 2004 prowadzono prace nad udostępnieniem dla turystów kilku tutejszych jaskiń. W wyniku wspominanych działań połączono trzy jaskinie: Jaskinie Odkrywców, Prochownię i Szczelinę na Kadzielni.

Amfiteatr Kadzielnia znajduje się w południowej części wyrobiska Kadzielnia, po południowo-wschodniej stronie rezerwatu geologicznego. Obiekt oddano do użytku w 1971 roku, jako główny element projektu zagospodarowania przestrzennego dawnego wyrobiska wapieni dewońskich.

W 2008 roku zainicjowano projekt przebudowy Amfiteatru Kadzielnia, który zakończył się ostatecznie w 2010 roku. Zmodernizowany Amfiteatr stał się nowoczesnym obiektem dostosowanym do potrzeb współczesnych widowisk artystycznych i festiwali.