Karczówka – malownicze wzgórze z zabytkowym klasztorem

Karczówka to pełne uroku wzgórze położone w zachodniej części Kielc. Na samym jego szczycie znajduje się piękny pobernardyński klasztor z XVII w., ufundowany przez biskupa Marcina Szyszkowskiego. Wczesnobarokowy kościół wzniesiono w latach 1624-28, do którego w latach 1629-31 dobudowano klasztor z krużgankami oraz zabudowania gospodarcze. W kościelnej kruchcie zachowała się tablica erekcyjna z 1626 roku. Wewnątrz świątyni na szczególną uwagę zasługuje kaplica św. Barbary, z interesującą barokową rzeźbą, patronki górników w ołtarzu, wykonaną w 1664 roku z bryły galeny – rudy ołowiu, wydobytej nieopodal Karczówki. Porośnięte sosnowym lasem wzniesienie, będące jednocześnie rezerwatem krajobrazowym, stanowi również doskonały punkt widokowy. Podziwiać z niego można panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie dalsze pasma Gór Świętokrzyskich.
Karczówka jest  najwyższym wzniesieniem Pasma  Kadzielniańskiego. Od 1953 jest tu  rezerwat krajobrazowy ”Karczówka” o powierzchni 26,55 ha, obejmujący wzgórze wapienne, starodrzew sosnowy i zabytki historyczne. Na Karczówce zachowały się liczne ślady  dawnej  eksploatacji  złóż  kruszców  ołowiu. U podnóża góry znajdują  się  wychodnie  zlepieńców  cechsztyńskich, a dalej,  na zboczach i na szczycie wzniesienia można zobaczyć  skaliste  wapienie  dewońskie.

To niezwykłe miejsce zachęca piechurów nie tylko do obejrzenia zabytkowego klasztoru i wapieni dewońskich, ale również do chwili przemyśleń, spojrzenia w przeszłość. Karczówka to chluba regionu świętokrzyskiego!