Orawa

Orawa to beskidzka i podtatrzańska kraina geograficzno-historyczna położona w dorzeczu rzeki Orawy, która należy do zlewiska Morza Czarnego. Polska Orawa ograniczona jest: od wschodu Pasmem Podhalańskim i Kotliną Nowotarską, od północy Beskidem Żywieckim z Babia Górą, od zachodu Górami Kisuckimi i fragmentem Małej Fatry, od południa Górami Choczańskimi i Rohaczami w Tatrach Zachodnich. W miejscowości Orawa noclegi  leży Kotlina Orawska tworzy największy w Polsce region należący do zlewiska Morza Czarnego . Noclegi w górach to popularne miejsca noclegowe. 

Historia miejscowości Orawa, od wieków leżącej na styku dwóch państwowości, jest nierozerwalnie związana z dziejami Węgier, Polski i Słowacji. W okresie piastowskim część Górnej Orawy należała do Polski. Od końca XIV wieku cała Orawa weszła w skład Królestwa Węgierskiego i była zarządzana przez żupanów z siedzibą na Zamku Orawskim. W 1556 roku przeszła w dziedziczne władanie potężnego rodu Thurzonów, który znacznie rozbudował zamek i intensywnie kolonizował Górną Orawę.

Przez Orawę przebiegały ważne historyczne szlaki handlowe z Polski na południe Europy: Szlak Bursztynowy (Kraków-Budapeszt), Szlak Solny, którym przewożono sól z Kopalni w Wieliczce i Bochni na południe Europy i Droga Miedziowa, którą do Krakowa sprowadzano miedź z kopalń w Bańskiej Bystrzycy.

Dorobek kultury materialnej krainy geograficznej Orawa można dziś oglądać we wspaniałym skansenie – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. Można tu podziwiać zabytki budownictwa drewnianego, zagrody z ulami wydrążonymi w pniu drzewa, narzędzia rolnicze oraz sprzęty będące wyposażeniem domów. Zwraca tu uwagę przede wszystkim najbardziej charakterystyczna dla budownictwa orawskiego chałupa z tzw. wyżką

Bardzo znaczącym zabytkiem jest drewniany i cały pokryty gontem kościół pw. Jana Chrzciciela w Orawce, wybudowany w połowie XVII w. Znajduje się w nim cenna polichromia z XVII i XVIII wieku z przedstawieniami postaci ubranych w dawne stroje orawskie. Orawa to region podobny do sąsiednich, ale mający też swoiste rysy. Za takie można uznać:

Pasterstwo. O ile jednak sąsiednie Podhale znane jest powszechnie z wypasu owiec, o tyle Orawa słynęła z wypasu bydła, zwłaszcza wołów. Wypasano je głównie na babiogórskich halach. Warto przy tym pamiętać, że woły były dawniej główną siłą pociągową.