Centrum Edukacyjne Szklany Dom

Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich to miejsce szczególne na mapie Polski. Układ przestrzenny Żeromszczyzny (taka nazwa tego miejsca funkcjonuje od lat) ma charakter symboliczny. I tak, za Starym Domem jest przyroda, krajobraz, ziemia, z której wyrasta Żeromski i cała jego twórczość – za Nowym Domem jest ogromny …

Nowa Słupia

Nowa Słupia, urokliwa wieś, położona jest w Górach Świętokrzyskich, u stóp Łysej Góry – drugiego co do wysokości wzniesienia Łysogór. Wieś graniczy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, znajdując się w jego otulinie. W XIII i XIV w. wieś była własnością opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu. Osada nosiła wówczas nazwę Słup. Rozwój miasta związany był z obsługą pielgrzymek na Święty Krzyż. W Nowej Słupi kilkukrotnie zatrzymał …