Klasztor Świętej Katarzyny

W centrum Gór Świętokrzyskich, u podnóża najwyższego wzniesienia, jakim jest Łysica, leży urokliwa miejscowość, jaką jest „Święta Katarzyna”. Jest tu kościół i klasztor bernardynek. Historia klasztoru w Świętej Katarzynie sięga XV wieku, znajdował się tu klasztor pustelniczy należący do zakonu benedyktynów ze Świętego Krzyża. W 1480 roku konsekrowany został gotycki kościół pod wezwaniem Świętej Katarzyny …