Chęciny

Zamek Królewski w Chęcinach, niczym wieża warowna, wybudowany został na jednym z najwyższych w okolicy skalistym wzgórzu. Jego powstanie datuje się na około 1300 rok, a rozbudowę na kilka lat później. Bez trudu można zauważyć, że zamek jest podzielony: zamek właściwy z charakterystycznymi wieżami oraz na zamek niższy, który pełnił funkcje gospodarcze. Zamek w Chęcinach …