Mazury

Warmia i Mazury to dwie bardzo ważne krainy historyczne zlokalizowane w północno-wschodnim fragmencie Polski. Regiony te stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów w kraju uwielbianych przez turystów ze względu na bogatą i rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Północna część województwa, które obejmuje te regiony, graniczy z Obwodem Kaliningradzkim. Region ten charakteryzuje się bogatymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, wśród których nietrudno spotkać obszary unikatowe w skali europejskiej. Na terenie Mazur znajdują się Znajdują się rozległe kompleksy leśne, w tym Puszcza Piska, Borecka i Romincka, utworzonych zostało tez ponad sto rezerwatów przyrody i kilka parków krajobrazowych, dodatkowo Warmia i Mazury to obszary, na których łącznie znajduje się przeszło 2 tysiące pomników przyrody.