Góry Pieprzowe

Góry Pieprzowe, zwane Pieprzówkami, to część krawędzi Wyżyny Sandomierskiej w pobliżu doliny Wisły na granicy Sandomierza i gminy Dwikozy.

Góry Pieprzowe objęte są ochroną w formie rezerwatu. Teren rezerwatu posiada urozmaiconą rzeźbę z licznymi skarpami, wąwozami, rozcięciami erozyjnymi. Odsłonięcie łupków środkowo-kambryjskch znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wisły, w formie stromych ścian, osuwisk oraz rozpadlin. W miejscach o łagodniejszych stokach występują murawy kserotermiczne i zarośla krzewów z dużą liczbą dzikich róż. W zachodniej części rezerwatu licznie występuje wisienka stepowa. W starorzeczu Wisły – kotewka czyli orzech wodny. Sandomierz noclegi to piękne zabytkowe miasto w górach Świętokrzyskich. Sandomierz pensjonaty, wille, domki, pokoje gościnne, kwatery prywatne, agroturystyka odwiedzane są tysiące turystów.

Egzotyczna nazwa, kojarząca się z tropikami, ma związek z barwą łupków kambryjskich, przypominających kolorem pieprz. Niektórzy dodają, że łupki często są suche jak pieprz. Jest to dosyć stara nazwa. W Górach Pieprzowych znajdują się wychodnie bardzo starych skał, które powstały ponad 500mln lat temu. Są to łupki kambryjskie.  Pod względem geologicznym skały budujące Góry są pozostałością Gór SandomierskichGóry Sandomierskie wypiętrzyły się w tym samym okresie co Sudety. Tak więc obok Sudetów są to najstarsze Góry w Polsce. Powstały ok. 200mln przed najwyższymi pasmami Gór Świętokrzyskich (Łysogóry, Pasmo Jeleniowskie), czyli ok. 500 mln lat temu.