Góry Pieprzowe

Góry Pieprzowe, zwane Pieprzówkami, to część krawędzi Wyżyny Sandomierskiej w pobliżu doliny Wisły na granicy Sandomierza i gminy Dwikozy. Góry Pieprzowe objęte są ochroną w formie rezerwatu. Teren rezerwatu posiada urozmaiconą rzeźbę z licznymi skarpami, wąwozami, rozcięciami erozyjnymi. Odsłonięcie łupków środkowo-kambryjskch znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wisły, w formie stromych ścian, osuwisk oraz rozpadlin. …