Noclegi

W centrum Gór Świętokrzyskich, u podnóża najwyższego wzniesienia, jakim jest Łysica, leży urokliwa miejscowość, jaką jest „Święta Katarzyna”. Jest tu kościół i klasztor bernardynek. Historia klasztoru w Świętej Katarzynie sięga XV wieku, znajdował się tu klasztor pustelniczy należący do zakonu benedyktynów ze Świętego Krzyża. W 1480 roku konsekrowany został gotycki kościół pod wezwaniem Świętej Katarzyny Panny i Męczenniczki, ufundowany przez biskupa krakowskiego – Jana Rzeszowskiego.

W 1534 roku kościół i klasztor zostały strawione przez pożar. Kościół został odbudowany, a w 1633 roku rozbudowany. Barnardyni mieszkali w Świętej Katarzynie do 1815 roku, a następnie przekazali klasztor bernardynkom z Drzewicy. W 1847 roku w klasztorze wybuchł kolejny pożar. Po naprawie spalonego dachu i wieży, w 1849 roku do Świętej Katarzyny przeniesiony został drewniany ołtarz Świętej Tekli z Nowej Słupi.

Założenie klasztoru związane jest z legendarną postacią słynnego rycerza króla Władysława Jagiełły – Wacławka, którego za wierność i odwagę w walce król obdarzył ziemiami. On to przy pomocy Bernardynów zbudował niewielki drewniany kościółek, którego ołtarz ozdobiono przywiezioną przez Wacławka figurką Katarzyny męczennicy, od której świątynia przyjęła swoje wezwanie, a wioska nazwę.

Święta Katarzyna noclegi

Wejście przez niewielkie krużganki, zwane obchodami, prowadzi do klasztornej rozmównicy i kościoła, w którym znajduje się figura patronki – według tradycji wykonana z drewna cyprysowego i przywieziona z Algieru.

Święta Katarzyna agroturystyka 

Agroturystyka Święta Katarzyna

Noclegi Święta Katarzyna