Pałac w Kurozwękach

Pierwsze wzmianki o Kurozwękach, niewielkiej acz pięknej miejscowości w województwie Świętokrzyskim, pochodzą z XIII wieku. Około drugiej połowy XIV wieku Dobiesław z Kurozwęk wybudował drewniano-murowany zamek, siedzibę rodu Kurozwęckich. Budowla na początku miała charakter obronny oraz był jednym z pierwszych murowanych zamków rycerskich w Polsce. Zamek później wielokrotnie przebudowywano, aż osiągnął obecną formę. Wokół pałacu …