Rezerwat Wietrznia

Rezerwat przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego powstał 4 listopada 1999 roku. Położony jest w południowo-zachodniej części Kielc. Pozostałości wzgórza Wietrznia (312 m n.p.m.) wraz z Kadzielnią należą do Pasma Kadzielniańskiego, zbudowanego z wapieni górnodewońskich. Ze wzgórza widoczna jest panorama zachodniej części Góry Świętokrzyskie oraz Telegraf. Wietrznia obejmuje teren byłego kamieniołomu, jednego z największych w …

Karczówka – malownicze wzgórze z zabytkowym klasztorem

Karczówka to pełne uroku wzgórze położone w zachodniej części Kielc. Na samym jego szczycie znajduje się piękny pobernardyński klasztor z XVII w., ufundowany przez biskupa Marcina Szyszkowskiego. Wczesnobarokowy kościół wzniesiono w latach 1624-28, do którego w latach 1629-31 dobudowano klasztor z krużgankami oraz zabudowania gospodarcze. W kościelnej kruchcie zachowała się tablica erekcyjna z 1626 roku. Wewnątrz …

Góry Pieprzowe

Góry Pieprzowe, zwane Pieprzówkami, to część krawędzi Wyżyny Sandomierskiej w pobliżu doliny Wisły na granicy Sandomierza i gminy Dwikozy. Góry Pieprzowe objęte są ochroną w formie rezerwatu. Teren rezerwatu posiada urozmaiconą rzeźbę z licznymi skarpami, wąwozami, rozcięciami erozyjnymi. Odsłonięcie łupków środkowo-kambryjskch znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wisły, w formie stromych ścian, osuwisk oraz rozpadlin. …