Dymarki Świętokrzyskie

Wśród najróżniejszych metod badawczych, którymi posiłkuje się współczesna archeologia ważne miejsce zajmuje eksperyment naukowy. Na gruncie takich właśnie naukowych doświadczeń powstały „Dymarki Świętokrzyskie”. Jest to jedna z większych imprez plenerowych u podnóża Łysej Góry. Stadnina koni Kielce Jest to w zasadzie jedyny tego typu przypadek w Polsce, gdzie eksperyment naukowy, któremu towarzyszy szereg imprez, przez …