Dymarki Świętokrzyskie

Wśród najróżniejszych metod badawczych, którymi posiłkuje się współczesna archeologia ważne miejsce zajmuje eksperyment naukowy. Na gruncie takich właśnie naukowych doświadczeń powstały „Dymarki Świętokrzyskie”. Jest to jedna z większych imprez plenerowych u podnóża Łysej Góry.

Stadnina koni Kielce

Jest to w zasadzie jedyny tego typu przypadek w Polsce, gdzie eksperyment naukowy, któremu towarzyszy szereg imprez, przez blisko czterdzieści lat znajduje liczną grupę wiernych odbiorców. „Dymarki” stały się ważnym wydarzeniem kulturalnym w życiu miejscowych społeczności, a odbiorcami są nawet ludzie spoza granic naszego kraju. Zagraniczni goście uznają to wydarzenie za kwintesencję bogatych tradycji gospodarczych i kulturowych regionu świętokrzyskiego.

Góry Świętokrzyskie Bardzo szybko uświadomiono sobie, że odwoływanie się do bogatych tradycji przeszłości stwarza również doskonałą okazję do prezentacji współczesnych dokonań gospodarczych i obok rekonstrukcji starożytnych pieców hutniczych, stanęły salony wystawowe przodujących zakładów pracy i stragany twórców ludowych. Góry Świętokrzyskie noclegi Całość stwarzała niepowtarzalną atmosferę przyciągającą przez ponad trzy dziesięciolecia tysiące widzów. Niestety w dobie wielkich zmian ustrojowych ostatniego dziesięciolecia XX wieku zostały zachwiane proporcje między główną ideą pokazu, a tak zwaną oprawę, przez co impreza zaczęła być traktowana jak zwyczajny festyn ludowy. W końcu lat 90 opracowano program odnowy „Dymarek ” i nawiązania do dawnych tradycji, gdzie głównym elementem pokazu był starannie wyreżyserowany wytop żelaza. Stworzono wokół przygotowań do tej imprezy przychylny klimat, co pozwoliło organizatorom zmienić formułę tego przedsięwzięcia.

Noclegi Góry Świętokrzyskie